Psychologia / Psychoterapia

Definicja

Psychologia/Psychoterapia  jest dziedziną skierowaną  zarówno do osób dorosłych,  dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Poza terapią indywidualną, która obejmuje między innymi leczenie nerwicy oraz leczenie depresji prowadzona jest terapia  grupowa, terapia par i rodzin. W zakres  usług wchodzi również terapia uzależnień.

 

Nie  dokonujemy diagnoz psychologicznych w oparciu o testy psychometryczne.

Terapeuta

Psychoterapeuta  głównie skoncentrowany jest na terapii psychoanalitycznej i wywodzącym się z niej nurcie psychodynamicznym oraz terapii systemowej.
Pracuje  zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. 

Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, polegającą na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Skierowana jest ona do osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, zmagających się z trudną sytuacją rodzinną, a także mających problem z zachowaniami społecznymi. Terapia również zalecana jest osobom, które mają problemy emocjonalne, takie jak radzenie sobie ze smutkiem, złością czy lękiem, a także osobom z zachowaniami autodestrukcyjnymi.

Psychoterapia par

Terapia par jest formą pomocy skierowaną do osób pozostających ze sobą w związku (formalnym bądź nieformalnym), a przeżywających trudności w obrębie wzajemnej komunikacji, poczucia zrozumienia, satysfakcji, rozwiązywania i pokonywania konfliktów.

Nawet najbardziej udany i satysfakcjonujący związek mierzy się od czasu do czasu z trudnościami. Często partnerzy potrafią sobie sami poradzić z kłopotem, który ich dotyka, mają bowiem do tego potrzebne zasoby. Zdarza się jednak, że decydują się skorzystać z pomocy kogoś z zewnątrz, psychoterapeuty.

Konflikty, niezrozumienie, trudności w komunikacji, poczucie braku akceptacji i bezpieczeństwa w relacji, zdrada to najczęściej zgłaszane u terapeuty trudności. Zdarza się, że kryzys jest spowodowany wydarzeniami wynikającymi z etapu rozwoju, na jakim znajduje się związek, np. podjęciem pracy przez któregoś z partnerów, narodzinami dziecka, opuszczeniem domu przez dorosłe już dzieci, jak również wywołać go może nagła choroba, śmierć czy nieszczęśliwy wypadek w rodzinie. Partnerzy mogą czuć, że oddalają się od siebie emocjonalnie. Coraz trudniej jest im realizować wspólne cele, mieć wspólną płaszczyznę porozumienia. Każde z nich może żyć coraz bardziej osobno, w coraz większym dystansie emocjonalnym od siebie nawzajem. Mogą także dużą część czasu i energii przeznaczać na kłótnie i walkę ze sobą.

Zarówno kryzys w związku jak też w rodzinie jest bez wątpienia trudnym doświadczeniem, jednakże często dzięki jego przezwyciężeniu staje się szansą na umocnienie relacji. Kryzys może stanowić początek nowego etapu w relacji, w którym każda ze stron może odczuć pełniejszą satysfakcję i zadowolenie we wzajemnym życiu.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz w tygodniu. Sesje trwają od 50 do 80 minut a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Proces ten poprzedzony jest konsultacjami z rodzicami i dzieckiem. Konsultacja to wstępna rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, która ma na celu głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia (zazwyczaj 1-2 spotkania, bez dziecka). Ważne, by na konsultacje przyszli obydwoje rodziców – możliwość bowiem widzenia trudności z różnych perspektyw jest niezwykle cenne. Kolejnym etapem są konsultacje z samym dzieckiem (maluchom towarzyszy zazwyczaj jeden z rodziców). Obejmują one zazwyczaj 3 sesje. Po nich ponownie zapraszani są rodzice, by omówić obserwacje dokonane przez psychologa, wspólnie pogłębić rozumienie funkcjonowania dziecka i rodziny, a także znaleźć najlepszą dla nich formę pomocy  (obejmują one od 1 do kilku spotkań).

 

Nie dokonujemy diagnoz w oparciu o klasyfikację ICD-10.

Konsultacje domowe

W naszej przychodni można również umówić się na konsultację domową.
Ta forma spotkania skierowana jest do osób, które nie mają możliwości dojechania do naszej placówki.
Warunkiem jest miejsce zamieszkania w odległości nie dalszej niż 15 km od naszej lokalizacji.

Cennik

Psycholog/Psychoterapeuta dla młodzieży i dorosłych

Konsultacja psychologiczna pierwszorazowa – 160 zł / 80 min

Konsultacja psychologiczna kolejna / Kwalifikacja do psychoterapii  – 130 zł / 50 min

Konsultacja psychologiczna dla par – 225 zł / 80 min

Konsultacja psychologiczna domowa – 200 zł / 50 min ( termin ustalany indywidualnie poza stałymi godzinami przyjęć )

Sesja terapeutyczna 1 x tyg. – 130zł/50min

Sesja terapeutyczna 2 x tyg. – 120zł/50min

Odwołanie sesji terapeutycznej jest bezpłatne z tygodniowym wyprzedzeniem, nieobecność płatna 50% stawki.

 

Lekarze / Specjaliści

mgr Monika Hibner
Psycholog, Psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałki : 8:00-12:00 14:00-20:00


Piątki : 14:00-20:00