Psychologia / Psychoterapia

Definicja

Psychologia/Psychoterapia  jest dziedziną skierowaną  zarówno do osób dorosłych,  dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Poza terapią indywidualną, która obejmuje między innymi leczenie nerwicy oraz leczenie depresji prowadzona jest terapia  grupowa, terapia par i rodzin. W zakres  usług wchodzi również terapia uzależnień.

Terapeuta

Psychoterapeuta  głównie skoncentrowany jest na terapii psychoanalitycznej i wywodzącym się z niej nurcie psychodynamicznym oraz terapii systemowej.
Pracuje  zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. 

Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, polegającą na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Skierowana jest ona do osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, zmagających się z trudną sytuacją rodzinną, a także mających problem z zachowaniami społecznymi. Terapia również zalecana jest osobom, które mają problemy emocjonalne, takie jak radzenie sobie ze smutkiem, złością czy lękiem, a także osobom z zachowaniami autodestrukcyjnymi.

Psychoterapia par

Terapia par jest formą pomocy skierowaną do osób pozostających ze sobą w związku (formalnym bądź nieformalnym), a przeżywających trudności w obrębie wzajemnej komunikacji, poczucia zrozumienia, satysfakcji, rozwiązywania i pokonywania konfliktów.

Nawet najbardziej udany i satysfakcjonujący związek mierzy się od czasu do czasu z trudnościami. Często partnerzy potrafią sobie sami poradzić z kłopotem, który ich dotyka, mają bowiem do tego potrzebne zasoby. Zdarza się jednak, że decydują się skorzystać z pomocy kogoś z zewnątrz, psychoterapeuty.

Konflikty, niezrozumienie, trudności w komunikacji, poczucie braku akceptacji i bezpieczeństwa w relacji, zdrada to najczęściej zgłaszane u terapeuty trudności. Zdarza się, że kryzys jest spowodowany wydarzeniami wynikającymi z etapu rozwoju, na jakim znajduje się związek, np. podjęciem pracy przez któregoś z partnerów, narodzinami dziecka, opuszczeniem domu przez dorosłe już dzieci, jak również wywołać go może nagła choroba, śmierć czy nieszczęśliwy wypadek w rodzinie. Partnerzy mogą czuć, że oddalają się od siebie emocjonalnie. Coraz trudniej jest im realizować wspólne cele, mieć wspólną płaszczyznę porozumienia. Każde z nich może żyć coraz bardziej osobno, w coraz większym dystansie emocjonalnym od siebie nawzajem. Mogą także dużą część czasu i energii przeznaczać na kłótnie i walkę ze sobą.

Zarówno kryzys w związku jak też w rodzinie jest bez wątpienia trudnym doświadczeniem, jednakże często dzięki jego przezwyciężeniu staje się szansą na umocnienie relacji. Kryzys może stanowić początek nowego etapu w relacji, w którym każda ze stron może odczuć pełniejszą satysfakcję i zadowolenie we wzajemnym życiu.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz w tygodniu. Sesje trwają 50 minut a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców dziecka. Dzięki temu mamy możliwość zebrania więcej informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka jego obecnych trudności, z jakimi się boryka. Następnie na sesję zapraszamy młodego klienta dziecko lub nastolatka.

Terapia indywidualna dla dzieci ze spektrum autyzmu

Terapia skierowana jest dla dzieci:
– z całościowym zaburzeniem rozwoju,
– autyzmem dziecięcym,
– Zespołem Aspergera,
– złożonymi zespołami rozwojowymi i genetycznymi.

Na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, przygotowanej przez zespół specjalistów, przygotowujemy indywidualny program terapeutyczny, który ma na celu rozwijać umiejętności komunikacyjne dziecka, stymulować jego rozwój społeczny i motoryczny, kształtować umiejętność samoobsługi za pomocą odpowiednio dobranych działań terapeutycznych.

Cennik

Wizyta, konsultacja – 120 zł / 60 min

Lekarze / Specjaliści

mgr Monika Hibner
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA