Definicja

Pediatria to bardzo szeroka specjalizacja, która wymaga od lekarza posiadania wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Wszystko po to, aby mógł trafnie i szybko diagnozować choroby u dzieci.


Pediatra zleca badania i na ich podstawie diagnozuje oraz leczy dzieci i młodzież od wieku niemowlęcego do 18. roku życia.


Ponadto zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób u dzieci i młodzieży, ale musi on stale czuwać nad rozwojem dziecka poprzez zlecanie i interpretowanie badań okresowych, zlecanie szczepień ochronnych, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych. Ważnym zadaniem specjalisty w zakresie pediatrii jest udzielanie porad rodzicom dotyczących właściwej opieki nad dziećmi i niemowlętami oraz profilaktyki chorób, które najczęściej dotykają małych pacjentów.

Zadania

Do zadań pediatry należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych u dzieci i młodzieży w zakresie chorób przewlekłych, infekcyjnych oraz urazów;
  • przeprowadzanie bilansów rozwoju dziecka zdrowego zgodnie z harmonogramem tych badań oraz dodatkowych badań, w czasie których monitoruje określone elementy rozwoju małego pacjenta;
  • kwalifikowanie dzieci zdrowych do szczepień ochronnych;
  • leczenie schorzeń ostrych i przewlekłych;
  • kierowanie do specjalistów na badania dodatkowe;
  • kierowanie na badania laboratoryjne i interpretacja wyników analiz;
  • wystawianie opinii, świadectw i zaświadczeń do różnych celów.

Lekarze / Specjaliści

Godziny przyjęć

Pacjenci NFZ – poniedziałki

Pacjenci prywatni – terminy uzgadniane indywidualnie

Pacjenci NFZ – czwartki

Pacjenci prywatni – terminy uzgadniane indywidualnie

Cennik

konsultacja pediatryczna – 200 zł