Definicja

Pediatria jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem wad wrodzonych oraz schorzeń wieku rozwojowego od pierwszych chwil życia dziecka aż do osiągnięcia przez nie dorosłości.

Wizyty domowe

Centrum Medyczne Multi-Med oferuje możliwość umówienia wizyty domowej lekarza pediatry dla najbardziej wymagajacych małych pacjenów.

Zadania

Do zadań tego lekarza należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych u dzieci i młodzieży w zakresie chorób przewlekłych, infekcyjnych oraz urazów;
  • przeprowadzanie bilansów rozwoju dziecka zgodnie z harmonogramem tych badań i dodatkowych badań, w czasie których monitoruje określone elementy rozwoju małego pacjenta;
  • kwalifikowanie do szczepień ochronnych;
  • leczenie metodami niechirurgicznymi schorzeń ostrych i przewlekłych;
  • kierowanie do specjalistów na badania dodatkowe;
  • pobieranie materiału biologicznego, kierowanie na badania laboratoryjne i interpretacja wyników analiz;
  • udzielanie pomocy w stanach nagłych, udział w przetaczaniu krwi;
  • wystawianie opinii, świadectw i zaświadczeń do różnych celów.

Cennik

Wizyta, konsultacja – 150 zł

Lekarze / Specjaliści