Podstawowa Opieka Zdrowotna

Definicja

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w gabinecie w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę.

Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Co oznacza, że przed pierwszą wizytą u lekarza POZ należy wypełnić deklarację potwierdzającą wybór.

Lekarz
POZ, nazywany również jako lekarz pierwszego kontaktu, jest pierwszym lekarzem, z którym pacjent kontaktuje się w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Zadaniem lekarza POZ jest rozpoznanie choroby, włączenie leczenia a gdy zajdzie taka konieczność, skierowanie pacjenta do innego specjalisty lub do szpitala.