Medycyna Rodzinna

Definicja

Medycyna Rodzinna to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem zarówno dzieci jak i dorosłych.

Lekarz Medycyny Rodzinnej jest tak zwanym Lekarzem Pierwszego Kontaktu, czyli pierwszą osobą, z którą Pacjent kontaktuje się nie tylko w przypadku infekcji ale również w przypadku wystąpienia zaburzeń lub niepożądanych objawów.

Lekarz Medycyny Rodzinnej stawia diagnozę i po przeprowadzeniu podstawowych badań oraz obserwacji kieruje pacjenta do poradni specjalistycznych lub leczenia szpitalnego.

Zadania

Do zadań Lekarza Medycyny Rodzinnej należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych u dzieci, młodieży i dorosłych w zakresie chorób przewlekłych, infekcyjnych oraz urazów;
  • leczenie schorzeń ostrych i przewlekłych;
  • kierowanie do specjalistów na badania dodatkowe;
  • kierowanie na badania laboratoryjne i interpretacja wyników analiz;
  • wystawianie opinii, świadectw i zaświadczeń do różnych celów;
  • kierowanie na leczenie szpitalne lub sanatoryjne;
  • prowadzenie badań profilaktycznych.

Lekarze / Specjaliści

dr Monika Osiecka
Lekarz Medycyny Rodzinnej

Godziny przyjęć

Pacjenci NFZ – poniedziałki, piątki,

Pacjenci prywatni – terminy uzgadniane indywidualnie

dr Aneta Tomczak
Lekarz POZ

Pacjenci NFZ – środy

Pacjenci prywatni – terminy uzgadniane indywidualnie

Cennik

konsultacja lekarza medycyny rodzinnej – 200 zł