Medycyna pracy

Definicja

Medycyna pracy jest dziedzina medycyny zajmująca  się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz  ma dodatkowo za zadanie wykrywać zagrożenia zdrowotne, które mogą stwarzać konkretne miejsca i stanowiska pracy. Lekarz wydaje zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań do pracy.

Oferta

W naszej Przychodni lekarz medycyny pracy posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o stanie zdrowia pracowników.

Cennik

Wizyta – 150 zł

Lekarze / Specjaliści

dr Jolanta Twardowska
Lekarz Medycyny Pracy