Psychologia dziecięca

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz w tygodniu. Sesje trwają od 50 do 80 minut a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Proces ten poprzedzony jest konsultacjami z rodzicami i dzieckiem. Konsultacja to wstępna rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, która ma na celu głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia (zazwyczaj 1-2 spotkania, bez dziecka). Ważne, by na konsultacje przyszli obydwoje rodziców – możliwość bowiem widzenia trudności z różnych perspektyw jest niezwykle cenne. Kolejnym etapem są konsultacje z samym dzieckiem (maluchom towarzyszy zazwyczaj jeden z rodziców). Obejmują one zazwyczaj 3 sesje. Po nich ponownie zapraszani są rodzice, by omówić obserwacje dokonane przez psychologa, wspólnie pogłębić rozumienie funkcjonowania dziecka i rodziny, a także znaleźć najlepszą dla nich formę pomocy  (obejmują one od 1 do kilku spotkań).

Cennik

Specjaliści

Godziny przyjęć

Konsultacja 90min (dwie osoby) – 230zł

Konsultacja 90min. (jedna osoba) – 200zł

Konsultacja z dzieckiem (wraz z jednym rodzicem) 50/60min – 180zł

Opinia psychologiczna – 100zł

mgr Maria Liszka-Dalecka
Psycholog dziecięcy

Środa: 9:00 – 13:30