mgr Maria Liszka-Dalecka

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim specjalizując się w
Psychologii Klinicznej Dziecka. Studiowała na Wydziale Terapii przez Sztukę (niem.
Kunsttherapie) w Alanus Hochschule w Niemczech. Obecnie kształci się w Analizie Więzi Prenatalnej prowadzonej przez Hannelore Dehne (Niemcy).

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk, konferencji, wykładów w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Odbywała kilkumiesięczny staż w Therapeutikum Krefeld w Niemczech – miejscu zrzeszającym lekarzy i terapeutów różnych specjalności, roczną praktykę w Terapeutycznym Ośrodku dla Dzieci przy Wydziale Psychologii pod kierownictwem dr Mileny Grackiej-Tomaszewskiej, Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie, a także w Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej w Warszawie (4 miesiące). Pracowała w Przedszkolu Integracyjnym nr. 6 w Warszawie, Stowarzyszeniu „Salutaris” i Szkole Podstawowej „Chocimska”. Od 2018 prowadzi własną praktykę.

U podstaw filozofii jej pracy leży przekonanie, że dziecko jest istotą rozumną, odczuwającą i komunikującą się od pierwszych dni swojego istnienia. Dlatego nadrzędną wartością, która prowadzi ją w kontakcie jest szacunek – fundament do stworzenia relacji opartej na zaufaniu, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. Relacyjna forma kontaktu stanowi przestrzeń do wymiany, kreatywności, a w rezultacie do podmiotowego zaistnienia. Bliskie jest jej również tworzenie przestrzeni dla doświadczeń płynących z ciała, odkrywania siebie poprzez ciało.

Podejście teoretyczne, na którym w głównej mierze opiera rozumienie trudności dziecka i rodziny, to teoria przywiązania oraz psychoanalityczne rozumienie procesów, które zachodzą w relacji pomiędzy dzieckiem – a – rodzicem.

Dużą wagę kładzie na rozwijanie pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem – a – rodzicem, uznając je za podstawę prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego malucha oraz czynnik sprzyjający budowaniu odporności psychicznej u dziecka.
W pracy z dzieckiem stawia na relacyjną formę kontaktu poprzez swobodną zabawę, a także działania artystyczne.

Stale się rozwija ze szczególnym uwzględnieniem teorii przywiązania, traumy dziecięcej, neurofizjologicznych mechanizmów traumy, regulacji emocjonalnej, zagadnień związanym z kształtowaniem się tożsamości macierzyńskiej, analizy więzi prenatalnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Multi-Med oferuje konsultacje dla rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 14 lat.

Główne obszary wsparcia:

• Trudności emocjonalne (niepokojący lęk, smutek, złość)
• Trudności społeczne (problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji)
• Problemy w obszarze regulacji emocji
• Problemy ze snem, jedzeniem, wypróżnianiem, moczeniem
• Trudności adaptacyjne – w żłobku, przedszkolu, szkole
• Kryzysy w rodzinie, istotne zmiany w jej obszarze (m.in. narodziny rodzeństwa, rozwód,
choroba, śmierć)
• Trudne, traumatyczne doświadczenia w życiu dziecka i rodziny
• Zakłócenia rozwojowe
• Zaburzenia rozwojowe (m.in. podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu)
• Problemy szkolne
• Objawy psychosomatyczne

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

Istnieje możliwość wystawienia pisemnej opinii – na prośbę rodziców (psycholog nie wystawia opinii psychologicznych innych niż te, które służyć mają zapewnieniu dziecku optymalnej pomocy terapeutycznej i edukacyjnej, ze szczególnym wyłączeniem opinii dla celów sądowych)