Badania diagnostyczne

EKG (elektrokardiogram)

Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne służące do rozpoznawania schorzeń i nieprawidłowości pracy serca. Opiera się na rejestracji czynności elektrycznej serca z powierzchni klatki piersiowej w postaci  różnicy potencjałów pomiędzy dwoma elektrodami.

Badanie

Badanie to trwa krótko – zaledwie kilka minut. Pozwala ocenić zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, niedokrwienie z zawałem mięśnia serca włącznie.

Holter EKG

Całodobowe monitorowanie ekg metodą Holtera, jest to  badanie polegające na całodobowej rejestracji zapisu EKG. Wstępny zapis poddawany jest analizie komputerowej, a następnie wykonywana jest klasyfikacja arytmii oraz ocena przez lekarza.

Zalety

Badanie pozwala ocenić zaburzenia rytmu serca, ich nasilenie, porę występowania oraz obecność lub brak związku z konkretną aktywnością. Drugim ważnym zadaniem jest zarejestrowanie zaburzeń przewodzenia, czyli przerw w biciu serca spowodowanych nieprawidłową funkcją naturalnego rozrusznika serca lub blokami przewodzenia wewnątrzsercowego oraz ich związek z zasłabnięciami czy utratami przytomności. W naszej placówce dysponujemy najnowocześniejszym rejestratorem zarówno  3 jak i 12 –  kanałowym ( na 7 lub 12 elektrod)

Holter ciśnieniowy

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego ABPM. Pozwala potwierdzić lub wykluczyć nadciśnienie tętnicze oraz  konieczność włączenia leczenia. Aparat automatycznie mierzy ciśnienie tętnicze co 20 min. w ciągu dnia i co 30 min w ciągu nocy. Po zakończeniu badania, dane są przenoszone z aparatu i poddawane analizie komputerowej.

Cennik

Wizyta, konsultacja – 180 zł
EKG bez opisu – 35 zł
EKG z opisem – 55 zł
Holter ciśnieniowy – 130 zł
Holter EKG – 180 zł

Lekarze / Specjaliści