dr Katarzyna Foryś

CHOROBY WEWNĘTRZNE, KARDIOLOGIA

Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie. Na codzień pracuję w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie w 2012r. uzyskałam tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych a w 20017r. tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również w poradniach ambulatoryjnych i uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W swojej pracy szczególnie interesuję się niewydolnością serca i obturacyjnym bezdechem podczas snu.